Nabídka
Úvodní stránka
Identifikace projektu
Nabídka kurzů DVPP
Motivace ke studiu
Akreditace kurzů
Osnovy a pojmové mapy
Studijní opory
Metodiky
Konference
Publicita
Realizační tým
Kontakt
 

Partnerem projektu je
ZŠ Přerov, Želatovská 8

 

Název projektu: Rozvoj ICT kompetencí pedagogických pracovníků Olomouckého kraje pomocí e-Learningu
 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.13/01.0044
 

Název příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci - Pedagogická fakulta, Katedra technické a informační výchovy
 

Vedoucí projektu: PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D.
 

Číslo operačního programu: CZ.1.07

 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Číslo prioritní osy: 7.1

 

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

 

Číslo oblasti podpory: 7.1.3

 

Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

 

Číslo výzvy: 01

 

Název výzvy: Olomoucký kraj - 1. kolo výzvy pro GP - oblast podpory 1.1

 

Typ projektu: Grantový