Nabídka
Úvodní stránka
Identifikace projektu
Nabídka kurzů DVPP
Motivace ke studiu
Akreditace kurzů
Osnovy a pojmové mapy
Studijní opory
Metodiky
Konference
Publicita
Realizační tým
Kontakt
 

Partnerem projektu je
ZŠ Přerov, Želatovská 8

 

Studijní opory.

Jsou vytvářeny studijní opory, které jsou přístupné pedagogickým pracovníkům z celé ČR. Z důvodu monitoringu jejich využívání je však nutné nejdříve zaslat žádost o jejich zpřístupnění, kde uvedete vaše jméno, příjmení, zaměstnání, kontakt na Vás a důvod, proč chcete opory zpřístupnit. Žádost zašlete na e-mail: j.dostal@upol.cz.

Na konci realizace projektu budou přístupné všechny studijní opory (nyní jsou průběžně vytvářeny):

1) Windows Vista pro učitele
2) MS Word 2007 pro učitele
3) MS Excel 2007 pro učitele
4) MS PowerPoint 2007 pro učitele
5) Internet druhé generace pro učitele
6) Tvorba webu pro učitele
7) Výukové programy
8) Freeware pro učitele
9) Zpracování videa pro učitele
10) Školní informační systémy
11) Hardware moderního počítače
12) Práce s editorem školního vzdělávacího programu
13) Bezdrátové sítě ve vzdělávání
14) Tvorba výukových materiálů